Νέα Φορητή Ταμειακή Μηχανή Aclas dTEC-50

Η μικρότερη Φορητή ταμειακή μηχανή με αυτονομία περισσοτέρων από 1300 αποδείξεων.

Με δυνατότητα πώληση με ένα πλήκτρο και έκδοσης τιμολογίων.

Αυτόματη διόρθωση ώρας από τον SERVER της ΑΑΔΕ.

Με την ικανότητα της απενεργοποίησης ή ενεργοποίησης Χειμερινής και Θερινής ώρας.