Κοντόπουλος

Ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας

Η εταιρεία μας ξεκινώντας από το 2000 έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και σας παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με συνεχή τεχνική υποστήριξη. Απόδειξη οι άνθρωποι που μέχρι τώρα εχουμε συνεργαστεί, οι πολύ γνωστές εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε.